حداقل تعداد خرید عمده برای تمامی محصولات 100 کارتن است
متوجه شدم